Algemeen

Huismuziek Twente heeft een in 1995 statutair vastgelegde relatie met de landelijke vereniging van Huismuziek.

Het lidmaatschap van de verenigingen is echter gescheiden. Wie lid wordt van de landelijke vereniging kan inschrijven op landelijk georganiseerde cursusactiviteiten. Meer informatie kunt u vinden op www.huismuziek.nl

 

Contributie Huismuziek Twente

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bestaat uit 3 mogelijkheden:

  1. alleen lidmaatschap                                                  €   25,00

      hiermee ben je welkom op de ledenvergadering en de open ensembledagen

  1. lidmaatschap en deelname in een speelgroep         € 145,00
  2. lidmaatschap en deelname in twee speelgroepen   € 225,00 

Genoemde prijzen gelden voor 2018.

Jaarlijks ontvangt u een nota van de penningmeester. In overleg met de penningmeester kan een betalingsregeling worden getroffen.